deLibro ATELIER

Visual identity and web design for a Gisborne, New Zealand based book and paper conservator.
The aim of this project was to showcase in a modern way client’s specialized skills and experience together ethical approach, keeping the spirit of Atelier deLibro’s work with historical objects.
Identidad visual y diseño web para un taller de conservación de libros y papel en Gisborne (Nueva Zelanda). El objetivo de este proyecto era reflejar el conocimiento y experiencia especializada junto a los valores éticos del cliente en una forma actual pero manteniendo el espíritu de trabajo con objetos históricos que realiza Atelier deLibro.

Projekt identyfikacji wizualnej dla warsztatu zajmującego się restauracją książek i materiałów graficznych z siedzibą w Gisborne (Nowa Zelandia). Celem projektu było odzwierciedlenie doświadczenia i specjalizacji w ten konkretnej dziedzinie połączonych z wartościami etycznymi warsztatu, podtrzymującymi wartość pracy z obiektami historycznymi ralizowanych przez Atelier deLibro.

Other
projects

2017 © Jan Bosowski